Porady Psychologiczne

Oferuję pomoc osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Świadczę  porady psychologiczne w momentach nagromadzających się wydarzeń życiowych. Porada psychologiczna odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Krzysztof Gawroński – ZnanyLekarz.pl